Những Slogan của Microsoft từ trước đến nay

Tác giả: Duẩn DiGi

SEO CopyWriter

Microsoft là một tên tuổi lớn trong làng công nghệ từ trước đến nay, những câu slogan của Microsoft luôn cố gắng lan tỏa giá trị của công nghệ máy tính đến với người dùng trên toàn thế giới. Bên cạnh việc marketing để quảng bá thì Microsoft cũng đã rất thành công khi sử dụng những slogan ý nghĩa tạo ấn tượng sâu sắc đến người dùng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Dưới đây là lịch sử và những câu slogan của Microsoft theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có một thông điệp riêng. Bạn có thể tham khảo chúng ngay dưới đây.

Về Microsoft

Sự ra đời của MicrosoftBắt đầu vào năm 1972 bởi hai sinh viên đại học Harvard, Bill Gates và Paul Allen. Họ đã cùng nhau phát triển Traf-O-Data, một máy tính để theo dõi lưu lượng giao thông.
Ngày 4 tháng 4 năm 1975– Microsoft chính thức được thành lập tại Albuquerque, New Mexico.
– Tên công ty: Cái tên “Microsoft” là sự kết hợp giữa hai từ “microcomputer” (máy vi tính) và “software” (phần mềm).
– Sản phẩm đầu tiên: Microsoft Altair BASIC, một trình thông dịch BASIC cho máy tính Altair 8800.
– Mục tiêu: Cung cấp phần mềm cho các máy vi tính cá nhân.

Sự ra đời của Microsoft là một câu chuyện về sự đổi mới, tinh thần kinh doanh và tầm nhìn xa. Bill Gates và Paul Allen đã xây dựng một công ty từ con số không để trở thành một trong những công ty thành công nhất trong lịch sử. Microsoft đã thay đổi cách chúng ta sử dụng máy tính và có tác động to lớn đến xã hội.

Những câu slogan của Microsoft

Những Slogan của Microsoft từ trước đến nay

Giai đoạn 1975 – 1986:

 • “A microcomputer for everyone” (Máy vi tính cho mọi người): Slogan này thể hiện mong muốn của Microsoft đưa máy tính đến với mọi người, không chỉ giới hạn cho các chuyên gia hay doanh nghiệp.
 • “Your potential. Our passion.” (Tiềm năng của bạn. Đam mê của chúng tôi): Slogan này nhấn mạnh sứ mệnh của Microsoft là giúp mọi người phát huy tiềm năng của họ thông qua công nghệ.
 • “Making it easier for people to do great things with computers” (Giúp mọi người dễ dàng làm những điều tuyệt vời với máy tính): Slogan này tập trung vào việc đơn giản hóa việc sử dụng máy tính để mọi người có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của họ.
 • “At Microsoft, we’re a software company” (Tại Microsoft, chúng tôi là một công ty phần mềm): Slogan này khẳng định vị thế của Microsoft là một công ty phần mềm hàng đầu thế giới.

Giai đoạn 1987 – 2000:

 • “Your computer’s potential. Our commitment.” (Tiềm năng của máy tính bạn. Cam kết của chúng tôi): Slogan này tiếp tục nhấn mạnh sứ mệnh của Microsoft trong việc giúp mọi người phát huy tiềm năng của máy tính.
 • “It’s not just a box. It’s your world.” (Nó không chỉ là một chiếc hộp. Đó là thế giới của bạn): Slogan này thể hiện tầm nhìn của Microsoft về máy tính như một công cụ để kết nối mọi người và khám phá thế giới.
 • “Where ideas come alive.” (Nơi ý tưởng trở thành hiện thực): Slogan này khuyến khích mọi người sử dụng máy tính để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.
 • “Be what’s next.” (Hãy là những gì tiếp theo): Slogan này thể hiện cam kết của Microsoft trong việc đổi mới và dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ.

Những câu slogan của Microsoft từ 2001 – nay:

microsoft slogan list
 • “Catch the wave.” (Bắt kịp xu hướng): Slogan này khuyến khích mọi người sử dụng công nghệ mới nhất của Microsoft.
 • “Microsoft. Where potential meets possibility.” (Microsoft. Nơi tiềm năng gặp gỡ khả năng): Slogan này tiếp tục nhấn mạnh sứ mệnh của Microsoft trong việc giúp mọi người phát huy tiềm năng của họ.
 • “Your potential. Our passion.” (Tiềm năng của bạn. Đam mê của chúng tôi): Slogan này được sử dụng lại để khẳng định cam kết lâu dài của Microsoft trong việc hỗ trợ người dùng.
 • “Your life, transformed.” (Cuộc sống của bạn, biến đổi): Slogan này thể hiện mong muốn của Microsoft giúp mọi người cải thiện cuộc sống của họ thông qua công nghệ.
 • “Microsoft. Your potential. Our vision.” (Microsoft. Tiềm năng của bạn. Tầm nhìn của chúng tôi): Slogan này kết hợp sứ mệnh và tầm nhìn của Microsoft để truyền tải thông điệp mạnh mẽ hơn.
 • “Microsoft. Move what matters.” (Microsoft. Thay đổi điều quan trọng): Slogan này khuyến khích mọi người sử dụng Microsoft để tạo ra sự khác biệt trong thế giới.
 • “Microsoft. Inspire. Innovate. Impact.” (Microsoft. Lấy cảm hứng. Sáng tạo. Tác động): Slogan này thể hiện ba giá trị cốt lõi của Microsoft: truyền cảm hứng, sáng tạo và tạo ra tác động tích cực.
 • “Microsoft. For a better future.” (Microsoft. Vì một tương lai tốt đẹp hơn): Slogan này thể hiện mong muốn của Microsoft góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.
 • “Microsoft. Empowering every person and every organization to achieve more.” (Microsoft. Trao quyền cho mọi người và mọi tổ chức đạt được nhiều hơn): Slogan này thể hiện sứ mệnh của Microsoft trong việc trao quyền cho mọi người và mọi tổ chức để đạt được mục tiêu của họ.

Slogan của Microsoft hiện tại:

 • “Be what’s next.” (Hãy là những gì tiếp theo): Slogan này được sử dụng lại để thể hiện cam kết liên tục của Microsoft trong việc đổi mới và dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ.

Kết luận

Nhìn chung, ý nghĩa của những câu slogan mà Microsoft muốn gửi đến người dùng khá dễ hiểu nhưng lại rất sâu sắc. Bản thân mình thấy các slogan của Microsoft qua các giai đoạn đều thể hiện sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của công ty họ. Cụ thể, sứ mệnh lớn nhất từ thông điệp muốn hướng tới là “giúp mọi người và mọi tổ chức phát huy tiềm năng của họ thông qua công nghệ máy tính của Microsoft” và tầm nhìn là bất kỳ ai cũng có thể dê nhìn ra được.

Duẩn Digi

Duẩn digi

Mình là Duẩn người sáng lập blog này. Với kinh nghiệm làm SEO CopyWriter hơn 7 năm hy vọng sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho bạn.

Viết một bình luận