Những câu slogan về bình đẳng giới tính

Tác giả: Duẩn DiGi

SEO CopyWriter

Vấn đề bình đẳng giới tính đang dần được quan tâm nhiều hơn, những câu slogan về bình đẳng giới tính đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành động và tạo ra sự thay đổi tích cực cho phụ nữ và trẻ em gái.

Một số ý nghĩa chính của slogan về bình đẳng giới được giới thiệu trong bài viết này sẽ bao gồm việc khẳng định rằng bình đẳng giới là một quyền cơ bản của con người. Qua đó, nhằm tạo sự chú ý và khuyến khích sự thay đổi tích cực thay đổi những quan niệm cũ về giới tính.

Slogan về Bình đẳng Giới Ngắn Gọn Ý Nghĩa:

 1. Bình đẳng giới – Mỗi người một vai trò.
 2. Tương lai tươi sáng – Bắt đầu từ bình đẳng.
 3. Chung tay xóa bỏ bất bình đẳng giới.
 4. Trao quyền cho phụ nữ – Nâng tầm xã hội.
 5. Đàn ông, phụ nữ – Cùng nhau phát triển.
 6. Giáo dục bình đẳng – Cơ hội cho tất cả.
 7. Hủy bỏ mọi rào cản giới – Tỏa sáng mọi tiềm năng.
 8. Vượt qua định kiến – Nâng tầm giá trị.
 9. Bình đẳng giới – Hạnh phúc cho mọi nhà.
 10. Phụ nữ mạnh mẽ – Tương lai rạng ngời.
 11. Cùng nhau chung tay – Xóa bỏ bạo lực giới.
 12. Trẻ em gái – Nụ hoa tương lai.
 13. Đừng đánh giá, hãy tạo cơ hội.
 14. Bình đẳng giới – Chìa khóa cho phát triển.
 15. Tôn trọng lẫn nhau – Nền tảng cho hòa bình.
 16. Cùng nhau xây dựng cộng đồng bình đẳng.
 17. Trao quyền cho phụ nữ – Nâng cao đời sống.
 18. Đừng phân biệt giới – Cùng nhau tiến xa.
 19. Hãy cho phụ nữ cơ hội – Họ sẽ làm nên điều kỳ diệu.
 20. Bình đẳng giới – Mỗi người một quyền lợi.
 21. Chung tay xây dựng xã hội văn minh.
 22. Tạo môi trường bình đẳng – Nâng cao năng lực.
 23. Phụ nữ – Nền tảng của gia đình.
 24. Đàn ông, phụ nữ – Cùng nhau vun đắp hạnh phúc.
 25. Bình đẳng giới – Món quà cho thế hệ tương lai.
 26. Cùng nhau chung tay – Tạo nên sự thay đổi.
 27. Hãy lên tiếng – Vì một thế giới bình đẳng.
 28. Bình đẳng giới – Vì một tương lai bền vững.
 29. Cùng nhau hành động – Xóa bỏ bất công.
 30. Bình đẳng giới – Sức mạnh của cộng đồng.
Những câu slogan về bình đẳng giới tính
Những câu slogan về bình đẳng giới tính

Slogan về Bình đẳng Giới Tính tiếng Anh

 1. Gender equality – Everyone has a role to play. (Bình đẳng giới – Mỗi người một vai trò.)
 2. A brighter future – Starts with equality. (Tương lai tươi sáng – Bắt đầu từ bình đẳng.)
 3. Together, let’s end gender inequality. (Chung tay, hãy cùng xóa bỏ bất bình đẳng giới.)
 4. Empowering women – Empowering communities. (Trao quyền cho phụ nữ – Nâng tầm xã hội.)
 5. Men and women – Together we thrive. (Đàn ông, phụ nữ – Cùng nhau phát triển.)
 6. Equal education – Equal opportunity for all. (Giáo dục bình đẳng – Cơ hội cho tất cả.)
 7. Break down gender barriers – Unleash potential. (Hủy bỏ mọi rào cản giới – Tỏa sáng mọi tiềm năng.)
 8. Challenge stereotypes – Raise your worth. (Vượt qua định kiến – Nâng tầm giá trị.)
 9. Gender equality – Happiness for all. (Bình đẳng giới – Hạnh phúc cho mọi nhà.)
 10. Empowered women – Bright future ahead. (Phụ nữ mạnh mẽ – Tương lai rạng ngời.)
 11. Together, let’s end gender-based violence. (Cùng nhau chung tay – Xóa bỏ bạo lực giới.)
 12. Girls – The flowers of our future. (Trẻ em gái – Nụ hoa tương lai.)
 13. Don’t judge, create opportunities. (Đừng đánh giá, hãy tạo cơ hội.)
 14. Gender equality – The key to development. (Bình đẳng giới – Chìa khóa cho phát triển.)
 15. Respect each other – The foundation for peace. (Tôn trọng lẫn nhau – Nền tảng cho hòa bình.)
 16. Building a community of equality. (Cùng nhau xây dựng cộng đồng bình đẳng.)
 17. Empowering women – Improving lives. (Trao quyền cho phụ nữ – Nâng cao đời sống.)
 18. No gender discrimination – Together we go further. (Đừng phân biệt giới – Cùng nhau tiến xa.)
 19. Give women a chance – They will do amazing things. (Hãy cho phụ nữ cơ hội – Họ sẽ làm nên điều kỳ diệu.)
 20. Gender equality – A right for everyone. (Bình đẳng giới – Mỗi người một quyền lợi.)
 21. Together, let’s build a civilized society. (Chung tay xây dựng xã hội văn minh.)
 22. Creating an equal environment – Enhancing capacity. (Tạo môi trường bình đẳng – Nâng cao năng lực.)
 23. Women – The foundation of the family. (Phụ nữ – Nền tảng của gia đình.)
 24. Men and women – Together we build happiness. (Đàn ông, phụ nữ – Cùng nhau vun đắp hạnh phúc.)
 25. Gender equality – A gift for the future. (Bình đẳng giới – Món quà cho thế hệ tương lai.)
 26. Together, let’s make a difference. (Cùng nhau chung tay – Tạo nên sự thay đổi.)
 27. Speak up – For a world of equality. (Hãy lên tiếng – Vì một thế giới bình đẳng.)
 28. Gender equality – For a sustainable future. (Bình đẳng giới – Vì một tương lai bền vững.)
 29. Together, let’s act – End injustice. (Cùng nhau hành động – Xóa bỏ bất công.)
 30. Gender equality – The strength of the community. (Bình đẳng giới – Sức mạnh của cộng đồng.)
Những câu slogan về bình đẳng giới tính

Những câu Slogan về Bình đẳng Giới tính tiếng Nhật:

 1. 男女平等 – みんなに役割がある。 (Nanyō byōdō – Minna ni yakuwari ga aru.) – Bình đẳng giới – Mỗi người một vai trò.
 2. より明るい未来 – 平等から始まる。 (Yori akirakai mirai – Byōdō kara hajimaru.) – Tương lai tươi sáng – Bắt đầu từ bình đẳng.
 3. 共に力を合わせて、男女不平等を終わらせよう。 (Tomo ni chikara o awasete, nanyō fubyōdō o owara seyō.) – Chung tay, hãy cùng xóa bỏ bất bình đẳng giới.
 4. 女性をエンパワーメント – コミュニティをエンパワーメント。 (Josei o enpawaamento – Komyuniti o enpawaamento.) – Trao quyền cho phụ nữ – Nâng tầm xã hội.
 5. 男性と女性 – 一緒に繁栄する。 (Dansei to josei – Issho ni han’ei suru.) – Đàn ông, phụ nữ – Cùng nhau phát triển.
 6. 平等な教育 – すべての人に平等な機会を。 (Byōdōna kyōiku – Subete no hito ni byōdōna kikai o.) – Giáo dục bình đẳng – Cơ hội cho tất cả.
 7. ジェンダーの壁を取り壊し – 可能性を解き放つ。 (Jenda no kabe o tori kowashi – Kanōsei o tokihanatsu.) – Hủy bỏ mọi rào cản giới – Tỏa sáng mọi tiềm năng.
 8. ステレオタイプに挑戦 – あなたの価値を高める。 (Suteoreotaipu ni chōsen – Anata no kachi o takameru.) – Vượt qua định kiến – Nâng tầm giá trị.
 9. 男女平等 – みんなの幸せ。 (Nanyō byōdō – Minna no shiawase.) – Bình đẳng giới – Hạnh phúc cho mọi nhà.
 10. エンパワーメントされた女性 – 明るい未来が待っている。 (Enpawaamento sareta josei – Akarui mirai ga matte iru.) – Phụ nữ mạnh mẽ – Tương lai rạng ngời.
 11. 共に力を合わせて、ジェンダーに基づく暴力に終止符を打とう。 (Tomo ni chikara o awasete, jenda ni motozuku bōryoku ni shūshifu o utō.) – Cùng nhau chung tay – Xóa bỏ bạo lực giới.
 12. 女の子 – 未来の花。 (Onnanoko – Mirai no hana.) – Trẻ em gái – Nụ hoa tương lai.
 13. 判断しないで、機会を作りましょう。 (Handan shinai de, kikai o tsukurimashou.) – Đừng đánh giá, hãy tạo cơ hội.
 14. 男女平等 – 開発の鍵。 (Nanyō byōdō – Kaihatsu no kagi.) – Bình đẳng giới – Chìa khóa cho phát triển.
 15. 互いを尊重する – 平和の基盤。 (Tagai o sonkei suru – Heiwa no kiban.) – Tôn trọng lẫn nhau – Nền tảng cho hòa bình.
 16. 平等なコミュニティの構築。 (Byōdōna komyuniti no kōchiku.) – Cùng nhau xây dựng cộng đồng bình đẳng.
 17. 女性をエンパワーメント – 生活を向上させる。 (Josei o enpawaamento – Seikatsu o kōjō saseru.) – Trao quyền cho phụ nữ – Nâng cao đời sống.
 18. 男女差別なし – 一緒にさらに遠くへ。 (Nanyō sabetsu nashi – Issho ni mō sukoshi tōku e.) – Đừng phân biệt giới – Cùng nhau tiến xa.
 19. 女性にチャンスを与えましょう – 彼らは素晴らしいことを成し遂げます。 (Josei ni chansu o ataeましょう – Kare wa subarashī koto o nashitogeru.) – Hãy cho phụ nữ cơ hội – Họ sẽ làm nên điều kỳ diệu.
 20. 男女平等 – 誰にとっても権利。 (Nanyō byōdō – Dare ni tottemo kenri.) – Bình đẳng giới – Mỗi người một quyền lợi.
Những câu slogan về bình đẳng giới tính

Slogan về Bình đẳng Giới trong Gia đình:

 1. Gia đình hạnh phúc – Bắt đầu từ bình đẳng.
 2. Vợ chồng đồng sức, đồng lòng – Xây dựng mái ấm.
 3. Trách nhiệm chung – Gia đình vui vẻ.
 4. Trao quyền cho phụ nữ – Nâng cao chất lượng cuộc sống.
 5. Cùng nhau chia sẻ việc nhà – Hạnh phúc thêm đong đầy.
 6. Bố mẹ bình đẳng – Con cái phát triển toàn diện.
 7. Đừng phân biệt giới tính – Yêu thương con đúng cách.
 8. Tôn trọng lẫn nhau – Gia đình gắn kết bền chặt.
 9. Bạo lực gia đình – Nỗi ám ảnh cần xóa bỏ.
 10. Hãy lên tiếng – Vì một gia đình bình đẳng, yêu thương.
 11. Bình đẳng trong giáo dục – Cơ hội cho con.
 12. Cùng nhau vun đắp – Tổ ấm viên mãn.
 13. Bố nấu cơm, mẹ rửa bát – Chuyện bình thường.
 14. Đừng gán ghép vai trò – Hãy cùng chia sẻ.
 15. Bình đẳng trong gia đình – Nền tảng cho xã hội văn minh.
 16. Hãy chung tay xây dựng – Gia đình hạnh phúc, văn minh.
 17. Tôn trọng sự khác biệt – Yêu thương không phân biệt.
 18. Bình đẳng giới – Hạnh phúc cho mọi nhà.
 19. Cùng nhau học tập – Cùng nhau tiến bộ.
 20. Đừng so sánh giới tính – Hãy so sánh bản thân.
 21. Bình đẳng trong gia đình – Tương lai tươi sáng cho con.
 22. Hãy hành động ngay – Vì một gia đình bình đẳng.
 23. Bình đẳng trong tình yêu – Hạnh phúc bền lâu.
 24. Cùng nhau chia sẻ gánh nặng – Cuộc sống nhẹ nhàng.
 25. Bố mẹ là tấm gương – Con cái noi theo.
 26. Hãy giáo dục con về bình đẳng giới.
 27. Bình đẳng trong gia đình – Mỗi thành viên đều hạnh phúc.
 28. Cùng nhau chung tay – Xóa bỏ định kiến giới.
 29. Bình đẳng là quyền lợi – Hãy trân trọng và gìn giữ.
 30. Gia đình bình đẳng – Yêu thương và hạnh phúc.
Những câu slogan về bình đẳng giới tính

Slogan về Bình đẳng Giới & Phòng chống Bạo lực:

 • 1. Bình đẳng giới – Tương lai rạng ngời.
 • 2. Xóa bỏ bạo lực – Nâng tầm giá trị.
 • 3. Chung tay bảo vệ phụ nữ – Xây dựng cộng đồng văn minh.
 • 4. Trao quyền cho phụ nữ – Nâng cao đời sống gia đình.
 • 5. Trẻ em gái – Nụ hoa tương lai – Hãy bảo vệ họ khỏi bạo lực.
 • 6. Đàn ông, phụ nữ – Cùng nhau chung tay chống bạo lực.
 • 7. Bạo lực không phải là giải pháp – Hãy lên tiếng vì bình đẳng.
 • 8. Tôn trọng phụ nữ – Yêu thương trẻ em – Xóa bỏ bạo lực.
 • 9. Giáo dục giới tính – Chìa khóa phòng chống bạo lực.
 • 10. Hành động ngay – Nói không với bạo lực giới!
 • 11. Bình đẳng giới – Hạnh phúc cho mọi nhà.
 • 12. Phòng chống bạo lực – Trách nhiệm của mỗi cá nhân.
 • 13. Yêu thương, chia sẻ – Xây dựng cộng đồng bình đẳng, an toàn.
 • 14. Cùng nhau chung tay – Hỗ trợ nạn nhân bạo lực.
 • 15. Lên án mọi hành vi bạo lực – Bảo vệ người yếu thế.
 • 16. Luật pháp nghiêm minh – Xử lý vi phạm bạo lực.
 • 17. Bình đẳng giới – Nền tảng cho một xã hội văn minh.
 • 18. Phòng chống bạo lực – Trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội.
 • 19. Nâng cao nhận thức – Tạo môi trường an toàn cho phụ nữ.
 • 20. Hỗ trợ tâm lý – Giúp đỡ nạn nhân bạo lực vượt qua khó khăn.
 • 21. Trao quyền cho phụ nữ – Tự tin nói không với bạo lực.
 • 22. Tôn trọng lẫn nhau – Xây dựng mối quan hệ bình đẳng.
 • 23. Bình đẳng giới – Vì một tương lai bền vững.
 • 24. Phòng chống bạo lực – Bảo vệ quyền cơ bản của con người.
 • 25. Cùng nhau hành động – Xóa bỏ bạo lực – Nâng cao giá trị cuộc sống.
 • 26. Nói không với bạo lực – Nói có với bình đẳng.
 • 27. Hạnh phúc cho phụ nữ – Hạnh phúc cho gia đình và xã hội.
 • 28. Bình đẳng giới – Tạo dựng tương lai tốt đẹp cho thế hệ mai sau.
 • 29. Phòng chống bạo lực – Nâng cao văn minh xã hội.
 • 30. Chung tay xây dựng cộng đồng bình đẳng, an toàn, hạnh phúc.

Danh ngôn hay về Bình đẳng Giới tính:

 1. “Phụ nữ bình đẳng với đàn ông về quyền lợi, nhưng không bình đẳng về sức mạnh.”Elizabeth Cady Stanton, Nhà hoạt động nữ quyền người Mỹ.
 2. “Bình đẳng giới không chỉ là vấn đề của phụ nữ, mà là vấn đề của toàn xã hội.”Kofi Annan, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
 3. “Chúng ta không thể thành công khi mà một nửa trong số đó luôn bị kéo lại.”Malala Yousafzai, nhà hoạt động nữ quyền trẻ tuổi nhất đoạt giải Nobel Hòa bình.
 4. “Giáo dục là chìa khóa để mở cánh cửa bình đẳng.”Malala Yousafzai, nhà hoạt động nữ quyền trẻ tuổi nhất đoạt giải Nobel Hòa bình.
 5. “Bình đẳng giới là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của xã hội.”Bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile.
 6. “Đàn ông và phụ nữ cần phải hợp tác với nhau để xây dựng một thế giới bình đẳng và công bằng hơn.”Bà Ban Ki-moon, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
 7. “Chúng ta cần phải phá vỡ những rào cản giới tính để phụ nữ có thể phát huy hết tiềm năng của mình.”Bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
 8. “Bình đẳng giới là quyền lợi cơ bản của con người.”Bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, cựu Giám đốc điều hành UN Women.
 9. “Bạo lực đối với phụ nữ là một vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”Bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile.
 10. “Chúng ta cần phải chung tay để xóa bỏ bạo lực giới và bảo vệ phụ nữ.”Bà Ban Ki-moon, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
 11. “Bình đẳng giới là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng.”Bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
 12. “Hãy cùng nhau xây dựng một thế giới nơi mọi người, bất kể giới tính, đều có cơ hội phát triển và thành công.”Bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, cựu Giám đốc điều hành UN Women.
 13. “Bình đẳng giới là chìa khóa để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.”Bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile.
 14. “Bạo lực đối với phụ nữ là một vấn đề toàn cầu, và chúng ta cần phải có giải pháp toàn cầu.”Bà Ban Ki-moon, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
 15. “Bình đẳng giới là điều kiện tiên quyết cho hòa bình và an ninh.”Bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
 16. “Hãy cùng nhau lên tiếng chống lại bạo lực giới và bảo vệ phụ nữ.”Bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, cựu Giám đốc điều hành UN Women.
 17. “Bình đẳng giới là điều kiện tiên quyết cho một xã hội văn minh.”Bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile.
 18. “Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác, và chúng ta cần phải trừng phạt những kẻ phạm tội.”Bà Ban Ki-moon, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
 19. “Bình đẳng giới là một khoản đầu tư cho tương lai.”Bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
 20. “Hãy cùng nhau xây dựng một thế giới nơi mọi người có thể sống trong hòa bình, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.”Bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, cựu Giám đốc điều hành UN Women.

Thông điệp Ý nghĩa về Bình đẳng Giới tính:

 • 1. Bình đẳng giới không chỉ là vấn đề của phụ nữ, mà là vấn đề của toàn xã hội.
 • 2. Trao quyền cho phụ nữ là trao quyền cho cả thế giới.
 • 3. Giáo dục bình đẳng là chìa khóa để mở cánh cửa bình đẳng.
 • 4. Đàn ông và phụ nữ cần phải hợp tác với nhau để xây dựng một thế giới bình đẳng và công bằng hơn.
 • 5. Bình đẳng giới là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của xã hội.
 • 6. Bạo lực đối với phụ nữ là một vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
 • 7. Chúng ta cần phải chung tay để xóa bỏ bạo lực giới và bảo vệ phụ nữ.
 • 8. Bình đẳng giới là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng.
 • 9. Hãy cùng nhau xây dựng một thế giới nơi mọi người, bất kể giới tính, đều có cơ hội phát triển và thành công.
 • 10. Bình đẳng giới là chìa khóa để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
 • 11. Chúng ta không thể thành công khi mà một nửa trong số đó luôn bị kéo lại.
 • 12. Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.
 • 13. Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới.
 • 14. Không ai bị sinh ra để trở thành nạn nhân.
 • 15. Mọi người đều xứng đáng được đối xử bình đẳng và tôn trọng.
 • 16. Hãy lên tiếng chống lại bất công và bạo lực.
 • 17. Hãy là người ủng hộ bình đẳng giới.
 • 18. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt.
 • 19. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của sự thay đổi.
 • 20. Bình đẳng giới là một cuộc chiến đấu, nhưng nó là một cuộc chiến đấu mà chúng ta có thể chiến thắng.

Bình đẳng giới có lẻ là một yếu tố quan trọng giúp xã hội trở nên văn minh và tiên tiến hơn. Qua đó, mong rằng những thông điệp hay, slogan ý nghĩa về bình đẳng giới sẽ góp một phần nào đó giúp cho cuộc sống mọi người trở nên tốt đẹp hơn.

Duẩn Digi

Duẩn digi

Mình là Duẩn người sáng lập blog này. Với kinh nghiệm làm SEO CopyWriter hơn 7 năm hy vọng sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho bạn.

Viết một bình luận